Entreprenad är ett löfte om att utföra ett arbete till ett i förväg fast pris inom en viss tid!

Kontakta gärna våra refrenser

Vi listar utförda takarbeten

Jim Hansson, Hölö
070-545 55 74

Lars Thunström, Nyköping
070-565 81 68

Adress

Edeby Alle 11
15392 Hölö

Telefon

070-777 83 63

E-post

info@hagglundtak.se

Samarbetspartner

benders-logo
k-rauta-hagglundtak
monier-logo
bevego-hagglunk
woody-logo
Lindab