Skydda ditt tak med Hägglund Tak, vi lägger säkra och täta tak.

Det är alltid vårt mål att leverera takläggning som överträffar dina förväntningar.

Vision

Vi arbetar mot att vara den mest ansedda takfirman i vårt område genom att ständigt erbjuda högsta standard och enastående service. Vårt mål är att vara kända för vår expertis, pålitlighet och engagemang för att överträffa våra kunders förväntningar. Vi är djupt engagerade i att främja en trygg och hållbar framtid för både miljön och samhället som helhet.

Mattias Hägglund

Kärnvärden

Vi grundar vår verksamhet på sex viktiga kärnvärden: skicklighet, trygghet, stolthet, gemenskap, hållbarhet och säkerhet. Genom att ta initiativ och samarbeta med våra kunder och partners säkerställer vi att dessa värden upprätthålls i allt vi gör.

Vi sätter våra yrkeskunskaper i första hand och strävar efter att alltid vara de bästa på marknaden.

Vi prioriterar säkerhet och ser till att våra kunder känner sig trygga genom hela processen.

Vi är stolta över det arbete vi utför och värdesätter varje kunds tillfredsställelse.

Vi arbetar tillsammans för att uppnå våra gemensamma mål och för att ge våra kunder bästa möjliga resultat.

Vårt mål är att skapa en arbetsmiljö som är trygg och säker för både våra anställda och våra kunder. Vi följer strikta säkerhetsprotokoll och utbildar kontinuerligt våra anställda för att säkerställa att de är medvetna om de senaste säkerhetsstandarderna.

Vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön genom att använda hållbara material och metoder.

Initiativ

Vi tar ständigt initiativ till att vara lyhörda för våra kunder och att förbättra vår service. Vi tror på att kontinuerligt lära oss och förbättra vår expertis, och vi sätter alltid våra kunder i första hand.

Vi investerar i våra anställdas utbildning och utveckling för att säkerställa att vi alltid är uppdaterade med de senaste teknikerna och metoderna.

Vi genomför regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa att vårt arbete uppfyller de högsta standarderna.

Vi strävar efter att överträffa våra kunders förväntningar genom att alltid vara tillgängliga, lyhörda och leverera högsta kvalitet.

Samarbeten

Vi är dedikerade till att arbeta tillsammans med våra samarbetspartners för att skapa långsiktiga och fruktsamma relationer. Vi strävar efter att skapa en öppen dialog och att samarbeta på ett effektivt och professionellt sätt.

Vi samarbetar med de främsta leverantörerna av takmaterial för att säkerställa att vi alltid kan erbjuda våra kunder de bästa produkterna på marknaden.

Vi arbetar tillsammans med andra lokala företag för att stärka vår närvaro i samhället och för att stödja vår lokala ekonomi.

Vi är aktiva inom branschorganisationer och samarbetar med andra takföretag för att dela kunskap och erfarenheter för att stärka vår bransch som helhet.

Vi utför takarbete med hög kvalité och marknadsrättvisa priser.

Vi övervakar ständigt vår kundnöjdhet och är stolta över det takarbete vi utför och den takservice vi ger till våra kunder. Tillsammans är vi ett starkt team och vi kombinerar noggrannhet med kunskap för att leverera bästa möjliga takresultat, varje gång.

Vi prioriterar alltid säkerheten på våra arbetsplatser för att garantera en trygg och säker takläggning.

Vi samarbetar med ledande leverantörer inom takläggningsbranschen.