Takrenovering på Spinnarstigen 7 i Järna

Takläggning utförd till Stiftelsen Skillebyholm

Takläggning