Takrenovering på Valsjöskolan 2 i Nynäshamn

Takläggning utförd till Stiftelsen Skillebyholm

Takläggning